Klachten

 

Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) 

Op 1 januari 2016 is de Wkkgz ingegaan. Deze wet vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en geldt voor elke zorgverlener. 

De Wkkgz regelt het volgende:

  • Een betere en snelle aanpak van klachten;
  • Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden;
  • De cliënt heeft een sterkere positie;
  • De meldplicht zorgaanbieders is uitgebreid.

Zorgaanbieders moeten aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie.

 

Mocht u onverhoopt een klacht hebben of het ergens niet mee eens zijn, verzoek ik u vriendelijk dit (eerst) met mij te bespreken. Wellicht komen we er samen uit. Mocht dit geen optie zijn, dan kunt u verschillende stappen nemen. Download onderstaande folder voor meer informatie over hoe te handelen bij een klacht als we er samen niet uit kunnen komen.

Klachtenfolder 2022
PDF – 178,6 KB 186 downloads