De praktijk

Mijn naam is Mara Bost, geboren in 1979, woonachtig in Kerkrade Limburg en moeder van twee kinderen. 

In 2014 is mijn interesse gewekt in alternatieve geneeswijzen, waarna ik in 2015 daadwerkelijk ben begonnen met diverse cursussen. In 2016 & 2017 volgden de eerste diploma's. Na een onderbreking van twee jaar werd eind 2019 de draad weer opgepakt. 

Onlangs, in februari 2022, ben ik afgestudeerd als E.E.N.® Therapeut, dit staat voor Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut. De therapie die ik uitvoer is ingedeeld in de werkvorm Natuurgeneeswijzen met als hoofdtherapie Energetisch (Eclectische) therapie en in de werkvorm Psychosociaal met als hoofdtherapie Lichaamsgerichte Psychotherapie. Door de diverse cursussen / bijscholingen is mijn werkveld verbreed en kan ik gecombineerd met de hoofdtherapie mijn opgedane kennis en technieken inzetten bij uw behandeltraject.

Verder ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen) en ben ik geregistreerd bij de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Door deze lidmaatschappen worden de consulten die hierboven staan beschreven geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit uw zorgverzekeraar mits u aanvullend verzekerd bent. Kijk voor uw eerste consult thuis uw polis na of u vergoeding kunt krijgen voor alternatieve zorg, dit staat vermeld onder de vergoedingen die bij uw polis horen.