Het Behandeltraject

 

Hoe verloopt een behandeltraject bij Praktijk Yadora?

Voor een behandeltraject in mijn praktijk heeft u geen verwijskaart van de huisarts nodig. Om een afspraak te maken neemt u contact met mij op, de gegevens staan vermeld onder het tabblad Contact.

Voordat u naar de eerste afspraak komt wordt u vriendelijk verzocht om uw polis van uw zorgverzekeraar na te kijken of u in aanmerking komt om de consulten (gedeeltelijk) vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar (meer informatie over dit thema vindt u onder het tabblad Vergoedingen). 

De Wet inzake de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) regelt de rechten en plichten van de patiënt/cliënt. Zo staat in deze wet dat cliënten recht hebben op informatie en dat zij toestemming moeten geven voor een behandeling. U vindt de Behandelovereenkomst en de Algemene Voorwaarden van Praktijk Yadora onder het tabblad Formulieren. Voordat het traject kan starten dienen deze beide formulieren door u gelezen en ondertekend te worden. U kunt het formulier downloaden via de knop, printen, doorlezen en ondertekenen. Als printen voor u geen optie is, kan een exemplaar tijdens het eerste consult getekend worden in de praktijk. Zonder ondertekende Behandelovereenkomst en Algemene Voorwaarden kan er geen behandeltraject plaatsvinden. 

Tijdens de eerste afspraak vindt de intake plaats. Dit consult zal voornamelijk bestaan uit vragen beantwoorden, zodat ik een helder beeld kan vormen van uw situatie. Als u reguliere medicijnen of andere supplementen dagelijks slikt, verzoek ik u deze te noteren op papier en dit mee te nemen naar de intake. Voor verdere metingen dien ik namelijk op de hoogte te zijn van de medicatie die u neemt, dit ook met het oog op eventuele contra-indicaties. Verder bespreken we wat uw hulpvraag is en waar we mee aan de slag gaan. Dit kan zijn een fysieke klacht, mentale klacht, energetische klacht etc.

Aan de hand van uw antwoorden tijdens de intake en uitkomsten van diverse metingen stel ik een behandelplan op. Dit plan bespreken we samen tijdens het tweede consult. In dit plan staat welke behandelmethode(n) voor u geschikt zijn om de best mogelijke resultaten te kunnen behalen en hoeveel consulten ik verwacht daarvoor nodig te hebben. Dan start aansluitend het behandeltraject.

 

Behandeltrajecten van minderjarige kinderen:

Wanneer toestemming van beide ouders:
Als een kind jonger dan 12 jaar is en beide ouders het ouderlijk gezag hebben, is toestemming van beide ouders voor het sluiten van een behandelovereenkomst en voor het uitvoeren van elke verrichting of behandeling nodig. Deze toestemmingsverklaring vindt u onder het tabblad Formulieren. Via de knop kunt u de verklaring downloaden, printen, ondertekenen en meenemen naar het intakegesprek.

Ouders en kind samen:
Is het kind tussen de 12 en 16 jaar oud en wilsbekwaam dan beslissen de gezaghebbende ouders en kind samen. Wil een kind niet, dan gaat de behandeling/therapie niet door.

Alleen van het kind zelf:
Is het kind zestien jaar of ouder en wilsbekwaam dan is het bevoegd alleen te kiezen en is de toestemming van ouders om een behandelovereenkomst met een therapeut aan te gaan niet meer nodig.